Thêm Schema Event Vào Website

Sự xuất hiện của Schema Event giúp website nổi bật hơn, chiếm diện tích nhiều hơn trên Google Search. Chính vì thế rất nhiều Webmaster/SEOer muốn áp dụng schema sự kiện vào website của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách thêm ...Read More