Plugin Tạo Schema Archive

Thêm Schema Event Vào Website

Sự xuất hiện của Schema Event giúp website nổi bật hơn, chiếm diện tích nhiều hơn trên Google Search. Chính vì thế rất nhiều Webmaster/SEOer muốn áp dụng schema sự kiện vào website của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách thêm ...Read More