Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin các bạn cung cấp trên site qua tin nhắn, comment mình sẽ không thu thập nha. Do vậy, mình sẽ không chịu trách nhiệm trước những thông tin mà các bạn cung cấp. Ngược lại, nếu bác đã quyết định comment lên là đã đồng ý với chính sách này. Và hãy đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của các bác nhá.

Các điều khoản này sẽ được update thường xuyên tuỳ vào sự thay đổi của blog và chính sách của Google nha.

Update 8/1/2020